Ringsamfundet

Fund-ringen

FUND-ringen gives til en person som markant har udmærket sig inden for nytænkning og realisering af skole, dannelse og frihed. Missionen er at tildele FUND-ringen til en person, en eksemplarisk voksen, der mestrer at navigere i verden med klarsyn, handlekraft og empati. Ringbæreren er i stand til at realisere det fælles tredje til gavn for fremtidige generationer.

Ringbæreren efterlader sit mærke i ringen ved overdragelsen ved at file en trekant i ringens top. Herefter bærer ringen tydelige spor af bærerens indhug i evigheden – at det vi gør nu har effekt på eftertiden. Første bærer filer en trekant, nummer to bærer filer to trekanter osv. Dette viser at der er forskel på at være den første og at være den syvende ringbærer.
Desuden er der et hul i toppen som gennem en kegle peger direkte på ringbærerens DNA og personlige fortælling; På den måde bliver ringbærerne symbol på fortidens dannelse og fællesskabsbegreb fra Grundtvig, nutidens handlekraft og fremtidens muligheder.

Ringsamfundet

FUNDs værdigrundlag bygger på et forpligtende og et rummeligt fællesskab, hvor vi lærer at forstå os selv og hinanden på nye måder. For at skabe en fortsat videbegærlig og udviklende kultur i FUND, blev der i forbindelse med skolens grundlæggelse skabt et ritual, der skal gå ud over hverdagens genvordigheder og den daglige drift af skole.

Ritualet tager udgangspunkt i syv ringe, som er blevet fremstillet særligt til FUND, efter idé fra Erling Hjernø og design af guldsmed Ulrik Jungesen. Ringene er udformet med tre metallag, og tallet tre referer til de tre grundlæggere: tro, håb og kærlighed. Der er fremstillet i alt syv ringe. Ringene er opkaldt efter de syv planeter og desuden henviser tallet syv til de klassiske forståelser; regnbuens syv farver, at vi kan holde syv tanker i vores bevidsthed, og at vi har syv dage i ugen. Ringene vil blive uddelt i løbet af fjorten år.

Hvert andet år udpeges en ringbærer der skal være en del af Ringsamfundet. Det sker ved en særlig ceremoni den 9. februar, på FUNDs fødselsdag. Året efter vil ringen overrækkes til den udvalgte ringbærer og så fremdeles. Ringene er en eksplicit anerkendelse og en tilskyndelse til at yde en ekstra indsats for fællesskabet. Ringen tilhører og forbliver hos den udnævnte på livstid, og ringbæreren skal testamentere sin ring til en person som har udmærket sig inden for nytænkning og realisering af skole, dannelse og frihed. Denne person kan være ansat på FUND eller kan være med til at gavne FUNDs skoleprojekt på anden vis.

Oldermand og grundlægger Erling Hjernø mødes med ringsamfundet en gang om året og udpeger den følgende ringbærer. Når alle syv ringe er uddelt, mødes Ringsamfundet årligt og opdaterer testamenter og drøfter hvordan FUND i fremtiden bedst skaber dannelse og udvikling for børn og unge.

Funds ringbærere

Den første ring, Solringen, blev overdraget til skoleleder Michael Thagaard. Michael har modtaget ringen for sin åbne og nysgerrige tilgang til børn og voksne. Mennesker gør alting af en grund, og at der altid er mening med galskaben, det ved Michael; når børn eller forældre har en adfærd vi ikke forstår eller synes om, er det bedste man kan gøre at skrue op for nysgerrigheden og undersøge hvad det handler om. Michael møder børnene dér, hvor de er, med en respektfuldhed, ligeværdighed og anerkendende tilgang. Beskrevet af Heidi Schultz.

 

I år overdrages næste ring, Jordringen, til Trine Da Silva Weng for anerkendelsen af sit eksemplariske arbejde, som leder af daginstitutioner gennem mange år.

Altid at tage børnenes parti kan lyde nemt, men er det ikke. Trine står ansigt til ansigt med hverdagens udfordringer og går forrest, når der skal sættes en retning, som har barnet og institutionen i centrum. Som leder er Trine tydelig og ikke konfliktsky. Med en erfaring som leder af mange institutioner er Trine et uundværligt aktiv for Fund og opbygning af den samlede vision. Beskrevet af Erling Hjernø, Michael Thagaard og Ulrik With Andersen.

Ceremonierne finder sted hvert andet år i forbindelse med fejring af FUNDs fødselsdag den 9. februar.

NYHEDER