Prøvefri friskole

Fund Friskole en prøvefri skole

Fund Friskole en prøvefri skole. Friskolen er som alle andre grundskoler i Danmark, forpligtet til at leve op til Folkeskolens formål, og vi skal dermed stå mål med undervisningen i Folkeskolen. Det betyder, at vi på FUND vil undervise på et niveau, der mindst svarer til Folkeskolens niveau – men vi gør det på vores egen måde. Vi ønsker samtidig at være et klart modsvar til tidens optagethed af test, prøver og karakterer som den eneste gyldige måling af børns læring. På Fund Friskole er undervisningen omdrejningspunktet; det faglige, dannelsen og det fælles sprog om, hvad børnene har lært, skal lære og gerne vil lære.

Elevernes udvikling vil blive dokumenteret på flere måder, og i den individuelle digitale portfolio vil der findes en systematisk samling af elevens arbejder, der viser anstrengelser, fremskridt og præstationer inden for de enkelte fag.

 

Hør skoleleder Michael Thagaard tale om Fund Friskoles skole- og menneskesyn i TV2 indslaget:

Fire grunde til, at prøve- og karakterfrihed er i centrum på Fund Friskole

 

  • Det er et opgør med et snævert syn på, hvad formålet er med uddannelse, udvikling og læring egentlig er. Det er derfor ord før tal, fordi børnenes faglighed er mere nuanceret end tal, der forblænder til et enten eller.
  • Det er et opgør med en nulfejlskultur, og en fokus på, at kundskab og faglighed skal tilegnes med glæde, omtanke, opmærksomhed og den nødvendige tid.
  • Det øger den pædagogiske frihed til at finde nye og andre måder at udvikle den enkle elevs potentiale; det faglige, dannelsen og et fælles sprog om, hvad børnene har lært, skal lære og gerne vil lære.
  • Børnenes faglighed fortjener en samlet helhedsvurdering, og feedback i form af et grundigt arbejde med fx portfolio kan i langt højere grad vise elevens anstrengelser, fremskridt og præstationer indenfor de enkelte fag.

 

Fund Friskole er prøve- og karakterfri, fordi der findes andre muligheder.

NYHEDER