Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet, leg og bevægelse på FUND

Idræt og bevægelse er helt afgørende for udvikling og indlæring, og det endda med den sidegevinst, at betingelserne for indlæring i forhold til bl.a. koncentration forøges mærkbart.

 

Derfor er vi på FUND Friskole bevidste om, at både børnehaven og friskolen har det klare sigte, at aktive børn giver mere sunde og mere glade børn. Vi er bevidste om, at fællesskabet også på dette punkt spiller en særlig rolle. Glæden ved at kunne lege eller skabe noget sammen giver trivsel og frihed, og det øger chancen for livslang fysisk aktivitet. Tidlig start giver gode vaner.

Vi er inspirerede af Svendborgprojektet, der i flere år har været Danmarks største idrætsskoleprojekt med mange erfaringer med idræt i fx dagtilbud og skole til følge. Samtidig er vi bevidste om, at vi er en friskole midt i byen med de udfordinger og glæder, som det afstedkommer.

 

En stor del af børns motoriske udvikling finder sted fra de er 0 til 5 år. Derfor er der også et stort potentiale i, at arbejde endnu mere med fysisk aktivitet i dagtilbuddene. Således også i FUND Børnehave, hvor vi tror på, at fysisk aktivitet, leg, bevægelse og motorisk udvikling hænger uløseligt sammen. Både børns lyst til at bevæge sig og graden af fysisk aktivitet afhænger i vid udstrækning af, hvor gode deres motoriske færdigheder er. Derudover har gode motoriske færdigheder en række andre væsentlige positive effekter for bl.a. børns selvværd og sociale kompetencer.

 

Fysisk aktivitet er derfor et vigtigt pædagogisk redskab, der kan anvendes til at fremme både den fysiske, psykiske, sociale og kognitive udvikling hos børn i såvel børnehaven, som i FUND Friskole. Denne sammenhæng skyldes, at de kropslige erfaringer som vi giver børnene, lagres bedre i deres erindring og i kroppens underbevidsthed, fordi de opleves ved hjælp af flere sanser på samme tid.

 

FUND Friskoles læringsmiljøer er opbygget efter netop disse principper.

 

Det er vigtigt, at vi indretter vores rammer på og udenfor skolen, så vi giver børnene de nødvendige rum til bevægelse indenfor de givne rammer. Et bord kan sagtens blive til et bjerg, man kan hoppe ned fra, eller en bro man skal kravle under. Derfor vil FUND Friskole have fleksible rammer, hvor børnene gerne må kravle og stå på bordene, når aktiviteten kræver det. Samtidig har vi en bevidsthed om, at fysisk aktivitet er mange ting, og det netop ikke altid behøver at foregå i de traditionelle idrætstimer. Hvorfor ikke hinke gangetabeller i gården eller lave en rask hentediktat ude på gangen?

 

Erfaringer viser, at børn, der er meget udenfor, er mere fysisk aktive end andre børn. Udeliv og udendørs leg stimulerer og udfordrer børn på en meget effektiv måde, og vi vil derfor skabe udendørs rammer i skolens og byens rum, der appellerer til aktivitet og fysisk udfoldelse. Samtidig vil vi benytte vandet og skovene omkring Odense.

 

Svendborgprojektet har tydeliggjort, at børn lærer langt bedre, når de er fysisk aktive, end når de sidder stille. Børn lærer gennem bevægelse og via deres sanser, og gennem aktiviteter og leg udvikler de både deres fysik, deres selvforståelse, deres selvværd og deres kognitive parathed.

 

Vi glæder os til at bevæge os sammen.

Hør og se skoleleder Michael Thagaard
tale om undervisningen på FUND, byens friskole