Skolekreds

Fund skolekreds

Skolekredsen bag FUND Friskole er en kreds af medlemmer, der støtter skolens formål og måden at drive skole på.

 

En støttekreds er det nødvendige folkelige fundament for enhver fri skole og således også for FUND Friskole.

 

Du kan blive medlem af FUND Friskoles skolekreds ved at udfylde nedenstående og samtidig overføre 300 kr. til skolens konto reg.: 5391 konto: 0000260093. Beløbet er et engangsbeløb. Husk at skrive navn og skolekreds på indbetalingen.

 

Hvert år i december måned vil vi kontakte dig for at høre, om du fortsat vil være medlem. Hvis du melder postivt tilbage, så er du berettiget til at stemme og evt. stille op til bestyrelsen ved skolens generalforsamling.

 

Hvis du er forælder til et barn på FUND Friskole er du automatisk medlem af forældrekredsen, der er en delmængde af skolekredsen.

 

Når du melder dit barn til på FUND Friskole, betaler du et administrationsgebyr på 200 kr. Når de er betalt, er du medlem af forældrekredsen.

 

FUNDs første bestyrelse er en arbejdsbestyrelse bestående af: Erling Hjernø, Ulrik With Andersen, Gitte Bargholt, Henriette Vognsgaard og Michael Thagaard

Hør skoleleder Michael Thagaard fortælle om
filosofien bag sætningen “Hvorfor er du så dejlig”