Vision og værdier

FUND Friskole

Digteren Jens Rosendals smukke morgensang giver børn, unge, voksne og ældre håb og lyst til at gå ud i dagen for at møde, hvad der mødes skal. Sangen fortæller om muligheden for at se og lade dagen blive vores, imens det sker. Sprog skaber virkeligheden, og det er karakteristisk for alle sprog, at det udvikler sig for at kunne beskrive den virkelighed, der udfolder sig blandt mennesker. God poesi kræver mere end faglighed for at blive levende. Levende poesi kræver indlevelse, visdom og lyst til at åbenbare det værdifulde. Og alt dette begynder med at lære de store ord, der skal til, for at formulere de vigtigste ting i livet.

 

Hvad det vil sige at være et menneske er eet af de vigtigste spørgsmål, vi kan stille os selv, hvis vi vil være en nation af dannede borgere og hele mennesker. Svarene på det spørgsmål bør til stadighed afspejles i det, som vores børn og unge møder i den danske skole.

 

Vores børn kommer til at leve, elske og arbejde i verden, som vi end ikke kan begynde at forstå. Hvordan ser arbejdsmarkedet ud i 2050, når børn født i 2010 kun lige er fyldt 40? Hvordan uddanner vi og ikke mindst danner til en fremtid, vi ikke kender, men som vi tror på at vi skaber sammen. På FUND Friskole tror vi på, at et barn er ikke en flaske, der skal fyldes, men et bål, der skal tændes.

Nu drejer vort land sig mod solen så se dog mit barn, hvad du ser at lyset går frem og åbner sin dag og dagen bliver din mens det sker

-Digteren Jens Rosendals

Vores ambition

FUND Friskole har som ambition at skabe og danne elever til at blive refleksive, demokratiske borgere ved at drive en friskole der:

 

  • Bygger på FN’s 17 Verdensmål
  • Fremmer demokratisk dannelse og medborgerskab
  • Tilbyder læringsmiljøer der understøtter individets og fællesskabets  viden og læring
  • Fremelsker muligheder, intelligens og visdom
  • Understøtter indlæring af 21st century skills og moderne
    IT-kompetencer

 

Vores afsæt for at drive attraktiv friskole tager udgangspunkt i menneskets universelle dyder. Dyder, der er beskrevet i skolens manifest, og som vi mener er almengyldige vaner, vi anvender når vi peger børnene ind i en fremtid præget af helt nye produktionsformer, kommunikationsmuligheder og de digitale teknologier, som vi forlænger vores krop og hjerne med.

NYHEDER