FUNDamentet, førskole

Klar, parat, skolen er klar

FUNDs førskole SFO starter d. 1. marts 2019

 

“Det er godt at kunne skrive sit navn og være selvhjulpen, men det er ikke essensen af at være skoleparat. Det handler i langt højere grad om, at børnene har lyst til at lære, og at de har lyst og mod til at etablere nye sociale relationer.” Stig Broström er professor ved Institut for uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, hvor han leder forskningsenheden Barndom, Læring og Didaktik.

 

FUND Friskoles førskole handler derfor om, at skabe rum for, at børnene har lyst og mod til at starte i skolen. FUND ønsker at etablere en børnehave, der også skal danne rammen om forskoleindsatsen.

 

EVA, Danmarks Evalueringsinstitut, fortæller, at når børn oplever en god overgang fra børnehave til SFO og skole, gavner det både deres læring og trivsel i overgangsperioden og i skolestarten. Et tæt samarbejde mellem dagtilbud, SFO og skole kan være med til at sikre børn en tryg og sammenhængende overgang. På FUND Friskole skaber vi sammenhængen ved at tilbyde børnehave, SFO og skole, der bygger på de samme værdier og pædagogiske målsætninger. Det giver en naturlig vidensdeling om det enkelte barn, og HjemLand, NytLand og FritLand skaber derved de bedste rammer for klar, parat, skolestart.

 

Pris ForårsSFO 

Det koster kr. 2.600 pr måned at gå i vores forårsSFO i 2020. Dette beløb dækker økologisk frokost og inkluderer SFO formiddag og eftermiddag.

 

HjemLand 

er landet i børnehaven, hvor aktiviteterne og strukturerne er kendte. Vi kalder det vaner, og helt centralt står begrebet tid; Børnene får tid og rum til at udfolde sig i børnehavens rammer. HjemLand bygger på de samme værdier og pædagogiske målsætninger, som Fund Friskole, og vi arbejder derfor bevist på at skabe gode vaner for børnene.

 

NytLand 

er landet, hvor børnene mødes af nye udfordringer og måder at se verden på. Børnene skal i Fund Friskoles rammer være sammen med lidt større børn i et legende univers. Lege og aktiviteter vil handle om matematiske begreber, naturen, rim, remser og musik. Hver dag i NytLand starter med morgensang og fortælling, og således introduceres børnene gradvist til hverdagen i skolen. Vi tror på, at den fortsatte fokus på gode vaner hjælper børnene til at mestre mange af livets forhold; overblik over situationer, empati og senere ikke mindst meningsdannelse. Vanerne handler også om, at vi tror på, at læring er en social handling, hvor viden ikke er absolut, men at den skabes, formes og omformes løbende i takt med og samtidig med, at barnet udvikler sig personligt og senere fagligt. NytLand skaber grundlaget for en god skolestart på Fund Friskole, og NytLand tilbydes et år før det enkelte barn skal starte i skole.

 

FritLand 

er landet, hvor legen er i centrum. FritLands filosofi bygger på troen på, at leg er det vigtigste i livet efter mad, drikke og kærlighed. Vi tror på, at det er afgørende for vores udvikling og velbefindende, at vi skaber rum og tid til at lege. Fri leg i FritLand er den vigtigste aktivitet, hvad angår udvikling og vedligeholdelse af det, vi kalder “bløde kompetencer” – altså personlige og sociale kompetencer. I fri leg udvikler man for eksempel ægte initiativ, ansvarlighed, passion, udholdenhed, impulskontrol, sociale grænser, risikotolerance og opfindsomhed.

 

Børnene skal simpelthen have lov til at dykke så dybt ind i deres fantasiverden og deres forestillinger, som overhovedet muligt. Det er nemlig derinde, den stærkeste udvikling finder sted.

 

Når børn leger koncentreret, er de per definition kreative. For dem er det et mikrokosmos, som vi kun må træde ind i med respekt. Sideløbende tilbyder vi mere styrede aktiviteter med kreative og håndværksmæssige sysler, der understøtter det enkelte barns udvikling og samtidig og supplerer arbejdet med gode vaner.

Førskole, dagsrytme – HjemLand, NytLand og FritLand:

Hør og se skoleleder Michael Thagaard
tale om undervisningen på FUND, byens friskole