Friplads

FOR DIG, DER VIL SØGE FRIPLADS

Ansøgning om fripladstilskud til skolepenge finder sted i august måned. Skemaet til ansøgning er nu tilgængeligt med afleveringsfrist 30. august. Hent det her:
https://www.fundfriskole.dk/wp-content/uploads/2019/08/Friplads_FUND_19_20.pdf

 

FUND modtager herefter besked fra Fordelingssekretariatet i begyndelsen af januar måned med en opgørelse af de familier, hos os, der er berettiget til støtte. Rent praktisk fratrækker vi tilskuddet fra skolepengene fra februar måned. Fordelingssekretariatet udbetaler maksimalt 5 måneder pr. år.

 

De nye indtægtsgrænser for 19 kan I se i følgende skema:
https://www.fskr.dk/media/125524/fordelingsn_gle_skole_2019-20.pdf

Som det fremgår af skemaet vil indkomstoplysninger m.v. blive hentet direkte hos CPR-register og SKAT.

Vi gennemtjekker skemaerne før indsendelse og hjælper med at få rettet det til, hvis nødvendigt.

 

Kun biologiske forældre/adoptivforældre skal skrives på ansøgningen. Har en elev halvsøskende, hvortil der også ønskes friplads, skal der udfyldes en ansøgning for hver elev.

Hvis forældrene er gift med hinanden og/eller har fælles folkeregisteradresse eller fælles bopæl, skal begge forældre udfylde og underskrive ansøgningsskemaet.

Hvis forældrene er skilt, separeret eller ikke gift med hinanden og ikke har fælles folkeregister-adresse eller bopæl, skal ansøgningsskemaet udfyldes og underskrives af:
Den af forældrene, der har den fulde forældremyndighed eller
Den af forældrene på hvis adresse, eleven er tilmeldt folkeregistret, hvis forældrene har fælles forældremyndighed.

 

Det vil med andre ord sige, at hvis forældrene har fælles forældremyndighed, er begge forældres underskrift kun nødvendig, hvis forældrene bor sammen eller er gift med hinanden.

 

Ansøgninger skal gives/sendes til Ulrik eller afleveres fysisk kontoret senest 30.august.

Hør og se skoleleder Michael Thagaard
tale om undervisningen på FUND, byens friskole