Fællesskabet

Fællesskabet er nøgleordet

Forskerne i børneskolen strides i øjeblikket om begrebet resiliens; at være modstandsdygtig og robust. Faren ved ethvert buzzword er, at det bliver svaret på alt, og at det dermed kan blive et overfladisk og uforpligtende begreb.

 

Ikke desto mindre har professor Peter Berliner 6 gode færdigheder, der skal være i fokus, hvis en lærer og en skole skal lykkes med at skabe et trygt, socialt resilient læringsmiljø i klassen:

 

  1. Gensidig tillid. Tilliden til, at man kan stole på de andre i klassen, og at læreren vil én det godt og er én, man kan snakke med, er det allervigtigste i forhold til socialt resiliente læringsmiljøer. For tillid avler selvtillid.
  2. Samarbejdsevne. Evnen til at samarbejde skal være på plads mellem lærer og elev og mellem lærer og forældre.
  3. Handlekompetence. Alle skal have en følelse af handlekompetence, at man sammen kan gøre noget og sammen har kontrol over situationen.
  4. Rettigheder. Troen på og sikkerheden for, at man kan rejse sig op i klassen og sige sin mening uden at blive mobbet eller gjort til grin, er helt fundamentalt for at kunne lære.
  5. Lighed. Alle skal føle sig lige gode – uanset køn, farve, sprog, udseende med videre.
  6. Omsorg. At man viser omsorg for hinanden – og for eksempel ikke bare går forbi en anden elev, der er ked af det.

 

På FUND tror vi på, at det er vigtigt at kigge på den enkelte elev såvel som klassemiljøet. I socialt resiliente klassemiljøer tager man fælles ansvar. Den sociale resiliens er vores fælles ansvarlighed for, at alle er med og har det godt. Den er vores fælles styrke til at overkomme modgang. For man har netop brug for støtte fra de andre i fællesskabet.

 

Fællesskabet er nøgleordet – velkommen på FUND.

Hør og se skoleleder Michael Thagaard
tale om undervisningen på FUND, byens friskole