Et fællesskab

Formål og værdigrundlag 

Mennesket bliver født ind i relationer, ind i en kultur, ind i et samfund, og skal så lære at begå sig, lære at forholde sig til sig selv og lære at tænke på andre. Disse skal formes til vaner, så vores samfund kan fungere optimalt.

 

Det forpligtende fællesskab er derfor et vigtigt begreb i FUND Friskoles formål og værdigrundlag. Vi formulerer det således: “FUND er en friskole, der bygger på et fundament af tillid, venskab og samhørighed.“

 

Måden at være sammen på skal således ikke alene være et fællesskab, men et forpligtende fællesskab. Denne særlige kvalifikation ved fællesskabet har – med udgangspunkt i Grundtvigs opfattelse – det afsæt, at mennesket gennem en ubetinget accept fra andre har gjort sig fri fra at bekymre sig om egen værdi, altså om han eller hun er noget værd, og kan dermed bruge denne frihed til at være noget for andre.

 

Det forpligtende fællesskab rummer desuden kravet til mennesker – til os –  om at tage andre mennesker så alvorligt, at vi reagerer positivt eller negativt på deres ord og handlinger, så vi dermed også bliver klogere på os selv. Fællesskab kan for alvor overvinde de kræfter, der splitter samfundet.

 

Selvindsigt er derfor vigtig. Det er selvudsigt også. Selvudsigt får vi, når vi formår at lytte til vores næstes historie og livsvilkår, og bliver bevæget af det. Der, hvor vi forstår hinanden og os selv på en ny måde, vil FUND gerne være. Vi tror på, at ånd er afgørende for fællesskabet og at det er i den fælles ånd, at vi bliver dannet som mennesker; dannet gennem både selvindsigt og selvudsigt.

 

I vores værdigrundlag formulerer vi det således: “FUND skaber et rum med horisont og store vidder. Her kan børn og unge indgå i forpligtende læringsfællesskab med hinanden. Her kan de sammen udforske deres sande potentiale.”

 

Et forpligtende fællesskab, hvor vi har lige adgang til det, som skaber fællesskabet. Der er ingen, som ejer det, som er fællesskabskabende, og netop derfor er samarbejdet mellem børn, forældre, byen og skolen i centrum på FUND.

Forældre på Fund

At være forældre på FUND Friskole betyder, at du kan få direkte indflydelse på skolen og fælledskabet, hvis du vil. Det sker fx gennem skolebestyrelsen og generalforsamlingen, men også gennem udvalgsarbejde og i arbejdsgrupper, der etableres igennem året.

 

Morgenkaffe på FUND. Der er altid morgenkaffe på FUND, og dermed en mulighed for en snak om stort og småt i hverdagen.

 

Forældremøder; små forældremøder i klassen og store forældremøder for alle skolens forældre med plads til debatter om grundholdninger, visioner og drømme.

 

På den årlige FUND fællesdag mødes forældre, bestyrelse og skolens ansatte til en inspirationsdag om værdier og pædagogik. Dagen indledes med et foredrag med et aktuelt oplæg og dermed skabes muligheden for at tænke store tanker om det nære og det fjerne.

 

Forældreklubber; kor, fodbold, litteratur – mulighederne er mange for at deltage i en af klubberne, der bestyres af forældregruppen på FUND. Skolen stiller lokalerne til rådighed.

Fund Kulturhus

FUND Friskole vil være byens friskole. Vi vil være byens samlingssted; et kulturhus, hvor alle generationer mødes og bruger og udvider de faciliteter, der findes. Skolens lokaler stilles til rådighed for en lang række aktiviteter efter skoletid: Musikskole, malerskole, koncerter, foredrag, skuespil, filmfestival m.v.

NYHEDER