Elev på Fund

Mangfoldighed skaber værdi

Eleverne på FUND Friskole er et dejligt udsnit af almindelige menneskers ualmindelige børn – og således også med forældrene!

 

På FUND Friskole hylder vi princippet om, at mangfoldighed skaber værdi. Det er værdifuldt, fordi vi som mennesker udvikler os i samværet med medmennesker, der ikke ligner os selv på en prik – således også med børn og unge på en friskole.

 

Tænk, hvis vi skulle udarbejde en elevplan i skolen for Buster Oregon Mortensen? Dette fantastiske og skæve barn, så åbenlyst fuld af kvaliteter og gåpåmod, så åbenlyst håbløs i skolesammenhæng. Eller en elevplan for Emil fra Lønneberg, der kysser lærerinden og finder sin egen vej gennem livet. For slet ikke at nævne Pippi eller Gummi-Tarzan alias Ivan Olsen, der erfarer, at der altid er noget man er god til; man skal bare lige finde ud af, hvad det er. Således er det med alle de andre skønne børn, som børnelitteraturen vrimler med, og således er det med alle de skønne børn, der vil befolke FUND Friskole.

 

I vores værdigrundlag skriver vi: “Vi vil måles på børn og unges livsglæde”. På FUND Friskole ønsker vi derfor at lave elevplaner om glæde med bekræftende spørgsmål som; hvad glæden er for dig? Hvad det bedste er for dig?  Vi ønsker at skabe følelsen af, at det hele tiden går an at tro på, at alting – og nogle gange nærmest på trods –  er bedre, end vi nogensinde har drømt om.

 

På FUND bliver dit barn samtidig en del af en mindre og overskuelig skole.

 

FUND bliver en familieskole, fordi familien – i alle dens moderne former – er omdrejningspunktet for barnet, og derfor også for skolen. Børn og forældre vil derfor få stor indflydelse på skolens hverdag, for på FUND skal dit barn ses og høres i et trygt fællesskab.

 

På FUND skal vi kende hinanden, så børnene føler sig hjemme.

 

I en naturlig forlængelse af skolens værdigrundlag, optager FUND Friskole elever med fysiske handicap. Skolens fysiske rammer giver samtidig mulighed for tilgængelighed i kørestol. I vores tanker om FUND som et fællesskab, er det vores overbevisning, at mennesket bliver født ind i relationer, ind i en kultur, ind i et samfund, og skal så lære at begå sig, lære at forholde sig til sig selv og lære at tænke på andre end sig selv, for at samfundet overhovedet kan fungere.

 

Alle elever på FUND har en værdi og kan skabe værdi for andre. Det er selve kernen i vores pædagogiske arbejde. I vores værdigrundlag skriver vi: “FUND tror på, at børn og unge vokser og trives, når de ses og værdsættes for de unikke individer, de er. Dette er nøglen til fremtidens trivsel for dem – og for samfundet som helhed.”

 

Velkommen til FUND Friskole – velkommen til alverdens almindelige menneskesker ualmindelige børn.

Fysisk handicappede elever

På FUND Friskole mener vi, at skolen som helhed skal bidrage til at skabe et mangfoldigt samfund, hvor flere kan både yde og nyde i fællesskabet. På FUND betragter vi et fysisk handicap som noget naturligt, og derfor indgår fysisk handicappede elever ligesom alle andre i skolens daglige liv.

 

 

I vores værdigrundlag skriver vi : “FUND er en friskole, der bygger på et fundament af tillid, venskab og samhørighed.” Vi tilbyder rammerne, hvor handicappede og ikke-handicappede elever er ligeværdige i et værdifuldt samarbejde.

 

Alle elever har værdi og kan skabe værdi for andre. Det er selve kernen i vores pædagogiske arbejde på FUND Friskole. Vores arbejde med alle vores elever bygger på to begreber; solidaritet og værdighed:

 

Solidaritet er at stræbe efter, at alle mennesker har de samme muligheder.

 

Det solidariske menneske er villigt til at bidrage, således at andre får de muligheder, han eller hun selv tager som en selvfølge.

 

Solidariteten forsøger at kompensere for omstændigheder, der i udgangspunktet stiller nogle mennesker dårligere end andre.

 

Respekten for den enkeltes værdighed er en af grundpillerne i et demokratisk samfund. Et samfund består netop af enkeltindivider, som skal leve sammen under regler de beslutter i fællesskab. Det fællesskab kan kun fungere, når den enkelte person anses for en værdig person og dermed en person, der har demokratiske rettigheder.

 

Solidaritet og værdighed giver kun mening i samspillet med andre. Vi giver hinanden værdighed og handler solidariske i forhold til andre mennesker. På FUND Friskole finder vi det afgørende, at de ansatte i samspillet med hinanden og eleverne skaber et miljø, hvor der handles solidarisk og værdigt.

 

I vores forståelse af vores handicappede elever tager vi udgangspunkt i det faktum, at det er muligt at leve et godt og aktivt liv. Håndteringen af livet skal dog læres – forfra hele tiden og det i et rum, hvor der givetvis stilles flere spørgsmål end gives svar.

 

Det handler om hjælp til selvhjælp, og den hjælp skal sikre, at alle elever danner deres egen forestilling om tilværelsens mening.

 

Vi skal derfor fastholde, at vi ikke ved, hvad der er bedst for eleven, men fastholde det solidariske miljø, hvor den enkeltes myndighed styrkes i et værdigt fællesskab.

 

At være forældre til et fysisk handicappet barn stiller på en anden måde krav om i god tid at finde det rette skoletilbud. På FUND Friskole tilbyder vi et samarbejde, der bl.a. inkluderer følgende områder:

  • Personlig samtale før optagelsen, hvor vi kan redegøre for vores holdninger. Dermed kan vi i fællesskab finde ud af, om FUND er det rette skoletilbud til jeres barn.
  • Ved den personlige samtale indleder vi samtidig samarbejdet omkring kontakten til PPR, SPSU, Odense Kommune, handicaporganisationerne og andre aktører.
  • Hvis samtalerne afdækker et behov for personlig assistance i dagligdagen ansættes der på baggrund af bevillinger fra PPR, SPSU og Odense ansætter FUND Friskole det nødvendige antal personlige assistenter.
  • Mulighed for et fleksibelt skoleskema, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov.
  • FUND Friskole er indrettet efter principperne om fri tilgængelighed til elevens klasselokaler, toiletter, fællesområder osv.

 

 

Kontakt FUND Friskoles kontor for at høre mere om vores skole og vores tanker om solidaritet og værdighed for alle.

 

“… vi er hinandens verden og hinandens skæbne.” K.E. Løgstrup

En forældre fortæller

Isabella skal være forælder på FUND – du kan læse hendes fine beskrivelse af ønsker og håb for hendes søns skolegang:

 

“Jeg faldt tilfældigt over FUND Friskole og blev forelsket med det samme. Over jeres visioner. Over jeres ambitioner. Over hvorledes I tør at gøre noget nyt.  Læring, som jeg ser det, er langt mere end at kende til formlen på pi eller at kunne repetere samtlige tabeller uden egentlig at forstå, hvad det vil sige at gange, dividere etc. Læring er en livslang proces, som handler om at lære sig selv og andre at kende. At behandle sig selv, hinanden og vores verden på en oprigtig, empatisk og forstående måde.

 

Børn lærer på mange måder, men at sidde i et klasseværelse med 30 andre elever, hvor en lærer står og dikterer dagens lektie – dette er for mit vedkommende ikke den optimale skole. Børn lærer via deres sanser og særligt via deres hænder, hvilke fungerer som hjernens instrument. Når det abstrakte gøres konkret bliver læring både håndgribeligt og inspirerende.

 

Siden jeg fik min søn, har jeg ønsket alt det bedste for ham, og at han skulle have muligheden for at vokse op et sted, hvor han skal turde at give udtryk for sine ønsker og sine interesserer uden frygten for at fejle. At han skal føle sig værdsat og anerkendt som præcis den person, han er. At han skal føle sig speciel og unik, men samtidig have en forståelse af, at alle er specielle og unikke, og at sammen er vi stærkest.

 

Jeg tror på at FUND er det rette sted for min søn. Jeg tror på, at han her vil trives og udvikles med forståelsen af, at ikke blot er han selv et fund, men at vi hver og een er et fund.”

 

Isabella, kommende forælder på FUND Friskole

NYHEDER