Børnehave tilmelding

Tilmeldingsskema børnehave

Børnehave

Vi ønskede at skabe bedre sammenhæng mellem dagtilbud og friskolen, og oprettede derfor FUND Børnehave. Børnehaven vil på sigt få en pædagogisk idrætsprofil hvilket vil sige, at personalet i 2020/2021 går i gang med et fælles efteruddannelsesforløb sammen med VIA UC og DIF. Den pædagogiske idrætsprofil hjælper os til, at kunne arbejde pædagogisk med de samme værdier og pædagogiske tilgange som i skolen. Børnehavens første pædagogiske læreplan kan læses på vores hjemmeside – indtil vi i fællesskab får udarbejdet en ny, efter skabelonen til den nye styrkede pædagogiske læreplan.

FUND Børnehave startede i august ’19 med 19 børn, tre personaler og en leder. På længere sigt bliver vi fire hjemgrupper med 15 børn i hver og op til tre faste personaler tilknyttet hver gruppe. Omkring den 1. august åbner vi i vores nye lokaler på Edisonvej 20, i Thrige Firkanten hvor også Friskolen flytter ind.


Du kan læse mere i vores lille folder: FUND Børnehave
(Denne er under revision).

Indskrivningen til FUND Børnehave foregår via ovenstående formular. Vær opmærksom på, at der ved indmeldelse skal indbetales et depositum på 2600,- Det modregnes måned to dit barn går i vores børnehave. Hvis barnet mod forventning alligevel ikke starter i børnehaven, betales indskuddet ikke tilbage.
Læs tillige dokumentet igennem om vores indsamling af personoplysninger.