Begynderklassen

Indskolingen på FUND

De mindste FUNDere – indskolingen på FUND Friskole – 0-3. klasse.

 

På FUND Friskole tror vi på, at børn og unge vokser og trives, når de ses og værdsættes for de unikke individer, de er.

 

Indskolingen på FUND bygger på friskolens stærke værdier og en tanke om, at det er godt at kunne skrive sit navn og være selvhjulpen, men det er ikke essensen af at være parat til at lære i skolen. Det handler i langt højere grad om, at børnene har lyst til at lære, og at de har lyst og mod til at etablere nye sociale relationer.

 

FUND Friskole står mål med undervisningen i Folkeskolen, og det betyder, at undervisningen i indskolingen tilrettelægges og udføres således, at eleven opnår kompetencer inden for sprog, matematisk opmærksomhed, naturfaglige fænomener, kreative og musiske udtryksformer, krop og bevægelse samt engagement og fællesskab. Vi kalder det skoletid i skemaet, og du kan læse mere om vores filosofi om undervisningen i dokumentet Sneglelæring på FUND.

Digteren Benny Andersen har skrevet digtet “I begyndelsen”, der slutter med ordene:

I begyndelsen var isen

men den er smeltet forlængst

nu er det os der er her

og fremtiden begynder lige nu.

 

Fremtiden begynder lige nu, og på FUND Friskole starter skolegangen i begynderklassen. I begynderklassen arbejder vi bl.a. med:

 • At have tid til det enkelte barn
 • At børnene lærer om skolens rytme i trygge rammer med fællesskab og nærhed
 • At børnene udvikler sig i deres eget tempo ved nye udfordringer i en differentieret undervisning
 • At børnene bevarer og udvikler deres fantasi og kreative evner ved at arbejde med de gode vaner
 • At børnene bliver nysgerrige på sproget
 • At børnenes logiske sans videreudvikles
 • At børnene stifter bekendtskab med Sneglemodellen og erfarer, sanser, undersøger, eksperimenterer og producerer
 • At børnenes smagsløg pirres i FUNDS økologiske køkken
 • At børnene lærer at tage vare på miljøet og hinanden
 • At børnene får tid til at lege og bevæge sig
 • At styrke og udvikle børnenes livsglæde

 

Begynderklassen indgår på lige fod med resten af skolen i hverdagsrutiner i til morgensang, pauser og fællesspisning.

 

Hverdagen for indskolingen – begynderklassen-3. klasse – er præget af følgende tanker og indhold:

 • En lærer til hver klasse
 • Åbne døre
 • Ikke fagdelt undervisning.
 • Legetime.
 • Eleverne har ikke faste pladser ved borde.
 • Samspil mellem aktive børn og aktive lærere
 • Ingen fælles lærebogssystemer
 • Differentiering (f.eks læseundervisning/skriveproces/litteratursamtalen)
 • Inspirerende læringsmiljøer/synliggørelse af børnenes arbejde
 • Mange aktiviteter i gang på en gang.
 • Gode arbejdsvaner og rutiner
 • Leg og bevægelse
 • Portfolio/feedback
 • Faglig viden, sneglelæring og de gode vaner

 

På FUND Friskole begynder fremtiden lige nu; i tryghed og med tid til det enkelte barn.

Dagens gang i indskolingen

Hverdagen for indskolingen – begynderklassen-3. klasse – er præget af følgende gode vaner, tanker og indhold:
 • En lærer til hver klasse
 • Åbne døre
 • Ikke fagdelt undervisning
 • Legetime
 • Eleverne har ikke faste pladser ved borde
 • Samspil mellem aktive børn og aktive lærere
 • Ingen fælles lærerbogssystemer
 • Differentiering (f.eks læseundervisning/skriveproces/litteratursamtalen)
 • Inspirerende læringsmiljøer/synliggørelse af børnenes arbejde
 • Mange aktiviteter i gang på en gang.
 • Gode arbejdsvaner og rutiner
 • Leg og bevægelse
 • Portfolio/feedback
 • Faglig viden, sneglelæring og de gode vaner

 

Læs mere på de øvrige sider om begynderklassen og indskolingen.

Hør og se skoleleder Michael Thagaard
tale om undervisningen på FUND, byens friskole