Undervisning

At tænke undervisning
og skabe læring

“Vi fødes alle som homo sapiens, men at blive menneske kræver dannelse”, skriver Kjeld Fredens i bogen “Læring med kroppen forrest”. FUND Friskole bygger på en tro på, at vi kan lære børn alt, hvis vi gør det med afsæt i deres særlige forudsætninger.

 

Derfor har vi et holistisk syn på læring. Alle aspekter ved børn og unges fysiske, emotionelle, kognitive og sociale potentialer skal udfordres for, at de oplever muligheden for at blive hele mennesker.

 

På FUND Friskole vil vi med poesi og underværker lære eleverne om det store i livet. Vi vil ruste vores børn til at kunne håndtere sorg og glæde – ulykke og lykke – himmel og helvede. Vi vil kalde livskræfterne frem, så de i deres eget liv og i samfundslivet kan se muligheden for i frihed og fællesskab at blive mennesker, der vil skabe. Det handler om at indføre eleverne i en ny verden af muligheder, som de aldrig ville have mødt, hvis det ikke var for skolen. Vi skal åbne verden for og sammen med vores børn. Vi vil anvise og skabe læringsfællesskaber for vores børn, der tager afsæt i, at vi hele tiden er i relation til medmennesker og verdenen. Vi er del af en helhed.

 

På FUND Friskole forstår vi vigtigheden af og glædes over, at det at undervise i mestring af livets grundforhold, skaber en øget bevidsthed hos vores børn; livet giver hver dag og ganske umotiveret nye forbløffende muligheder.

Alle elever på FUND skal….

 

– føle sig fundet

 

– udvikle og mestre et håndværk

 

– fostre engagement og vedholdenhed

 

– udvikle forestillingsevne

 

– lære at udtrykke sig

 

– træne observation

 

– være reflekterende

 

– overskride grænser og være undersøgende

 

– ville forstå sig selv og verden.

Ny hjerneforskning viser, at kunstneriske fag og fokus på æstetisk dannelse i tværfaglige kontekster styrker elevers evne i de andre fag.

 

På FUND Friskole fokuserer undervisningen i alle fag derfor på, at eleverne lærer disse gode vaner, der skaber rum for at tænke vildt, være eksperimenterende, turde fejle og være nysgerrig.

 

FUND Friskole har et holistisk syn på læring, som anvendes aktivt og bevidst i skolens læringsmiljøer, idet vi ønsker at fremhæve den uadskillelige sammenhæng mellem hjerne, krop og omverden.

Ny hjerneforskning viser, at kunstneriske fag og fokus på æstetisk dannelse i tværfaglige kontekster styrker elevers evne i de andre fag.

 

På FUND Friskole fokuserer undervisningen i alle fag derfor på, at eleverne lærer disse gode vaner, der skaber rum for at tænke vildt, være eksperimenterende, turde fejle og være nysgerrig.

 

FUND Friskole har et et holistisk syn på læring, som anvendes aktivt og bevidst i skolen læringsmiljøer, idet vi ønsker at fremhæve den uadskillelige sammenhæng mellem hjerne, krop og omverden.

Drivkraften til børns læring starter i hænderne. Det er igennem det konkrete og sansbare, at vi forstår det abstrakte.

Med dette credo vil vi på FUND Friskole dyrke, pleje og udfordre børnenes lyst til at lege, udforske, tegne, male, transformere og bygge skæve ting. Vi tror på, at læring er cirkulær – og at mestring er læringens dybeste mål.

Vi ønsker at vores elever skal opleve, fastholde, eksperimentere, arbejde fagligt og producere og evaluere. Eleverne skal ikke blot være vidensmodtagere – de skal være vidensproducenter.

 

Læs mere om Sneglelæring på FUND

Læs mere om Struktur for undervisning, evaluering, feedback og samtaler.

Læs mere om Faglighed i dybden

 

FUND Friskole står mål med Folkeskolen og følger derfor Folkeskolens forenklede fællesmål: Introduktion til fagene

Drivkraften til børns læring starter i hænderne. Det er igennem det konkrete og sansbare, at vi forstår det abstrakte.

Med dette credo vil vi på FUND Friskole dyrke, pleje og udfordre børnenes lyst til at lege, udforske, tegne, male, transformere og bygge skæve ting. Vi tror på, at læring er cirkulær – og at mestring er læringens dybeste mål.

Vi ønsker at vores elever skal opleve, fastholde, eksperimentere, arbejde fagligt og producere og evaluere. Eleverne skal ikke blot være vidensmodtagere – de skal være vidensproducenter.

 

Læs mere om Sneglelæring på FUND

 

FUND Friskole følger desuden Folkeskolens forenklede fællesmål: Introduktion til fagene

Hør og se skoleleder Michael Thagaard
tale om undervisningen på FUND, byens friskole