De største FUNDere

Mellemtrin og udskoling på FUND

FUND Friskole er prøve- og karakterfri, fordi der findes andre muligheder. Det kræver mod at være at være anderledes, og den prøvefri skole er anderledes, fordi vi ønsker at være et klart modsvar til tidens optagethed af test, prøver og karakterer som den eneste gyldige måling af børns læring.

 

Prøvefriheden øger den pædagogiske frihed til at finde nye og andre måder at udvikle den enkle elevs potentiale; det faglige, dannelsen og et fælles sprog om, hvad børnene har lært, skal lære og gerne vil lære. Det afsluttende projekt på FUND er derfor kulminationen på en skolegang, der hylder det princip, at læring er cirkulær – og at mestring er læringens dybeste mål:

 

Prøvefriheden øger den pædagogiske frihed til at finde nye og andre måder at udvikle den enkle elevs potentiale; det faglige, dannelsen og et fælles sprog om, hvad børnene har lært, skal lære og gerne vil lære. Det afsluttende projekt på FUND er derfor kulminationen på en skolegang, der hylder det princip, at læring er cirkulær – og at mestring er læringens dybeste mål

 

Eleverne er selv med til at formulere problemstillingen. Målet er, at de udvikler og producerer et læringsmateriale om fx lighed mellem kønnene, rent vand eller lign. til børn i vores samarbejdsskoler i Botswana eller Indien.

Læringsmål for eleverne

 

Problemformuleringen går på tværs af FUNDS faglige emner. Lærerne hjælper med at tilrettelægge og differentiere indholdet, så dette afsluttende projekt tilgodeser vores elevers mulighed for at arbejde fagligt med:

 • problemstilling
 • indholdsproduktion af faglige emner
 • arbejds- og undersøgelsesformer
 • kilder og materialer
 • udtryks- og formidlingsformer
 • at fremstille et produkt
 • at tilrettelægge, gennemføre fremlæggelse og ikke mindst aflevering til målgruppen i fx Botswana eller Indien.

 

I løbet af ugerne med det afsluttende projekt arbejder eleverne – alene og i grupper afhængig af behov og opgaver – med deres problemstilling. De afleverer deres fælles produkt første dag i sidste uge, hvorefter de fremlægger til forskellige publikum.

 

Forløb:

 • Opstarts-projekt, hvor de skal melde sig ind på 2 verdensmål. Problem-felt og formulering godkendes af lærere.
 • Indledende online research, mentoring, færdig projekt-opgave formuleret.
 • Research, interviews, indsamling af materialer, mv.
 • Produktion af læringsforløb med supervision og mentoring.
 • Færdiggørelse af materialer
 • Ferniseringer og fremlæggelser
 • Kundskab og faglighed skal tilegnes med glæde, omtanke og opmærksomhed – det afsluttende projekt på FUND er netop båret af dette overordnede syn på læring.

Hør og se skoleleder Michael Thagaard
tale om undervisningen på FUND, byens friskole